Timeline

Time-Line (Chronology)
1Bharatiya Jana Sangh1951 - 1977
2Janata Party
1977 - 1979
3Bharatiya Janata Party
1980
Chronological List of Bharatiya Jana Sangh Presidents
S. No.ImageNameYear
1Dr. S.P.  Mookerjee1951
2Dr. S.P. Mookerjee
1952
3Pt. Mauli Chandra  Sharma
1954
4Pt. Prem Nath Dogra
1955
5Acharya D.P. Ghosh
1956
6Acharya D.P. Ghosh
1956
7Acharya D.P. Ghosh
1958
8Acharya D.P. Ghosh
1958
9Shri Pitamber Das
1960
10Shri A. Rama  Rao
1961
11Acharya D.P. Ghosh
1962
12Acharya D.P. Ghosh
1963
13Shri Bachhraj  Vyas
1965
14Shri Balraj  Madhok
1966
15Pt. Deen Dayal  Upadhyaya
1967
16Shri Atal Bihari Vajpayee
1969
17Shri Atal Bihari  Vajpayee
1969
18Shri Atal Bihari Vajpayee
1971
19Shri Lal Krishna  Advani
1973
Chronological List of Bharatiya Janata Party Presidents
S. No.ImageNameYear
1Shri Atal Bihari Vajpayee
1980
2Shri Lal Krishna Advani
1986
3Dr. Murli Manohar Joshi
1990
4Shri Lal Krishna Advani
1992
5Late Shri Kushabhau Thakre
1998
6Shri Bangaru Laxman
2000
7Late Shri K. Jana Krishnamurthy
2001
8Shri M. Venkaiah Naidu
2002
9Shri M. Venkaiah Naidu
2004
10Shri Lal Krishna Advani
27th Oct. 2004 to 31st  Dec.2006
11Shri Rajnath  Singh
1st Jan. 2006 to 26th Nov. 2006
12Shri Rajnath Singh
26th Nov. 2006 to 19th Dec. 2009
13Shri Nitin Gadkari
19th Dec. 2009 to Dec. 2013
14Shri Rajnath Singh
23th Jan. 2013 to 8th July 2014
15Shri Amit Shah
9th July 2014 to Present