Morcha

S. No. NameDesignationMorcha
1.Sh. Munish Sharma


Sh. Ajay Vaid
Prabhari


Seh Prabhari
Yuva Morcha
2.Smt. Anuradha Charak


Smt. Veenu Khanna
Prabhari


Seh Prabhari
Mahila Morcha
3.Sh. Jagdish Bhagat


Sh. Jeet Angral
Prabhari


Seh Prabhari
SC Morcha
4.Sh. Haroon Choudhary


Mohd Akbar Bakerwal
Prabhari


Seh Prabhari
ST Morcha
5.Sh. Nand Kishore


Sh. Javid Qadri
Prabhari


Seh Prabhari
Kissan Morcha
6.Sh. Sheikh Bashir


Er. Sanjeev Singh Bali
Prabhari


Seh Prabhari
Minority Morcha
7.Sh. Bhram Jyot Satti


Prabhari


Seh Prabhari
OBC Morcha