All events

Charanjeet Singh Khalsa attended Smagam on the Prakash Purab of Shri Guru Hargobind Ji at Gurudwara Chatti Patshahi Baramulla

Hon’ble MLC Charanjeet Singh Khalsa attended Smagam on the Prakash Purab of Shri Guru Hargobind Ji at Gurudwara Chatti Patshahi Baramulla and Gurudwara Chatti Patshahi Srinagar Where he got honoured by Sikh Sangat of Kashmir.