Lok Sabha MP Jugal Kishore Sharma visited border villages

Lok Sabha MP Jugal Kishore Sharma visited border villages Samka, Chanduchak, Abdullian,Chak, Fakira, Banglar.