Vikas Parv celebration at Bishnah

Vikas Parv celebration at Bishnah.